Druhé kolo přijímacích zkoušek se v případě volných míst bude vyhlašovat až po ukončení přijímacího řízení prvního kola.

Vážení uchazeči o studium a rodiče uchazečů,

zkontrolujte si, prosím, pořadí ve výsledcích z přijímacích zkoušek. Technickými problémy bylo způsobeno, že jsme uveřejnili interní seznamy. Dnešním dnem zveřejňujeme správné výsledky přijímacích zkoušek se získaným počtem bodů z Cermatu. Na problém jsme byli upozorněni dnes, a proto se omlouváme za způsobené problémy.

 

Výsledky přijímacího řízení:

Strojírenství

Informační technologie

Technické lyceum

 

1. Podle nařízení vlády - nástup na prezenční výuku 24. 5. 2021.
 
Ve dnech 24. 5. - 26. 5. včetně v SPŠS Betlémská - POKRAČUJE DISTANČNÍ VÝUKA  z důvodu didaktických testů 4. ročníků. Výuka neodpadá, vyučující, kteří budou u maturit, zadají samostudium, ostatní vyučují distančně.
Neorganizujeme vycházky, návštěvy ZOO  a pod.
 
2. Čtvrtek - 27. 5, pátek 28. 5., pondělí 31. 5. = výuka podle stávajícího platného rozvrhu. S výukou v dílnách, s TEV.
 
3. Úterý 1. 6. - 11. 6. výuka podle zvláštního rozvrhu, zveřejňován bude postupně.
 
4.  Ukončení klasifikace 1. - 3. ročníků proběhne ke dni 7. 6. 2021.
 
5. Docházka žáků do školy bude pokračovat až do 11. 6. 2021 - prezenční výukou, účast studentů povinná.
 
6. Vysvědčení žáci 1. - 3. ročníků obdrží v pátek 11. 6. 2021.
 
Z důvodu rekonstrukce elektrických rozvodů je SPŠS Betlémská povoleno v souladu s § 24 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ukončení školního roku 2020/2021 ke dni 11. 6. 2021.
 
Následuje 13 volných dnů pro žáky v rozmezí 14. 6. - 30. 6. 2021
 
 
 
Z důvodu rekonstrukce elektrických rozvodů je SPŠS Betlémská povoleno v souladu s § 24 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. ukončení školního roku 2020/2021 ke dni 11. 6. 2021.
 
Následuje 13 volných dnů pro žáky v rozmezí 14. 6. - 30. 6. 2021
 
Ukončení klasifikace 1. - 3. ročníků proběhne ke dni 7. 6. 2021.
Docházka žáků do školy bude pokračovat až do 11. 6. 2021.
Vysvědčení žáci 1. - 3. ročníků obdrží v pátek 11. 6. 2021.
 

MŠMT vydalo „Opatření obecné povahy,“ které se týká jednotných přijímacích zkoušek a z něhož vyplývá následující:


1.       Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí   řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

 

Potvrzení o tom, že uchazeč má zájem konat zkoušku v náhradním termínu musí být škole doručeno s podpisem uchazeče a zákonného zástupce nejpozději 14. května 2021!

2.      Náhradní termín přijímací zkoušky 2. 6. + 3. 6. 2021.

 

3.      Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu budou zveřejněny podle opatření MŠMT 14. 6. 2021. 

 

 Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

 

 PaedDr. Jitka Keharová
      statutární zástupce ŘŠ

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?