Dne  21. 4. 2022 připravil Ing. Jiří Tomáš pro žáky 1. až  4. ročníků  Oboru Informační technologie tzv. Exkurzní den do firem v rámci poznání jak probíhá praxe v rámci daného oboru.

Žáci se svými třídními učiteli navštívili firmy oboru Informační technologie, kde se jim firmy velmi pěkně věnovali v rámci tohoto dne.

Zúčastnění učitelé napsali své zhodnocení tohoto dne a musíme opravdu říci, že všude byla spokojenost jak na straně firem tak žáků.

1I. pan  třídní  učitel  Vyroubal : Czech Aviation Training Centre (CATC)

Žáci byli spokojeni s danou Exkurzí a měli zájem formou dotazů k tématu. Seznámili se s fungováním CATS na LVH.

2I. pan třídní  učitel  Liszok : Řízení letového provozu

Žáci absolvovali odbornou přednášku kde ukázali a popisovali jak firma funguje, jaké mají požadavky a byl prostor  i pro různé otázky, které žáci mohli pokládat. Všechny zaujalo, že výkon této práce je velmi dobře finančně ohodnocen ale je také  vyžadována velká odpovědnost.  Žáci  měli možnost poznat jak zaměstnanci firmy pracují, místnosti kde jsou servery, vysvětlili jak moc je nutné vše bezpečnostně mít zajištěno  a umožnili žákům vidět i  řídící centrum.

3I. pan učitel Noska a třídní učitelka Pačesová : Keen Software House

Všichni žáci tohoto ročníku si nenechali ujít  tento Exkurzí den z důvodu charakteru činnosti  této firmy, kdy tvorba  SW v herním průmyslu je pro žáky zajímavá, žáci měli spoustu dotazů na vedoucího programování i personalistku firmy .

4I. paní třídní učitelka Brabcová :  IBA CZ, s.r.o.

Žáci 4. ročníku byli v této firmě seznámeni s firemní činností a připravili si pro ně velmi přínosné odborné přednášky na různé témata v oboru Informační technologie. Žákům dotazy odpovídali zaměstnanci firmy , které jim tak přiblížili danou praxi ve firmě.

Tímto bych chtěl zmíněným firmám poděkovat, že se v rámci pracovní doby věnovali žákům a jsou ochotni přispět k výchově budoucích zaměstnanců v daném oboru.

Jsme rádi, že jsme v tak“ dobrých vztazích“ a firmy nám umožňují formou Exkurzních dnů nahlédnout jak v praxi se v daném oboru pracuje což pro žáky je zajímavé a přínosné.

Ing. Jiří Tomáš, koordinátor praxí a organizátor Exkurzí pro obor Informační technologie.

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?

Aktuality

Návštěva veletrhu obrábění CARATIZIT

27. září 2022

Dne 23. 9. 2022 jsme se zúčastnili veletrhu obrábění pro školy a vzdělávací instituce se žáky, který organizovala firma CERATIZIT – výrobce nástrojů ve Velkém Meziříčí. Program byl velmi zajímavý, protože žákům představili celý proces CAM – od návrhu součástky v Solid Vision, obrábění SVL EDU,...

Číst dál...

Zpráva ze zahájení školního roku 2022/2023

26. září 2022

Dne 1.9.2022 v 9:00 hodin Střední průmyslová škola strojnická slavnostně zahájila nový školní rok v Betlémské kapli. Účast byla opravdu veliká. Kromě studentů a zaměstnanců školy se zahájení zúčastnili také rodiče, doprovod žáků a další hosté. Úvodní slovo měl Ing. Miroslav Žilka, CSc., ředitel...

Číst dál...

Přípravné kurzy ve školním roce 2022/2023

23. září 2022

PŘÍPRAVNÉ KURZY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023  Kurzy budou organizovány ve dvouhodinových blocích.  Jeden předmět = 5 dvouhodinovek  Cena za jeden předmět – 1000 Kč  MAT + CJL = 2000 Kč  Uchazeči si vybírají jeden ze dvou dnů, který jim bude vyhovovat. ČAS – 15:30 – 17:00 Kurzy budou probíhat prezenční formou. V...

Číst dál...

Volby do školské rady

22. září 2022

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Od 16.9.2022 probíhá příprava na volbu členů školské rady. Volby se uskuteční 9.11.2022. V tento den se bude konat pedagogická rada – čtvrtletní klasifikace a později rodičovské schůzky. Zletilí žáci budou také volit 9.11.2022 v průběhu vyučování. Volit se budou členové...

Číst dál...