Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro maturitní obory:

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek a výsledků předchozího studia za dvě klasifikační období. Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru pro školní rok 2021/2022. 

23-41-M/01 Strojírenství - 90 žáků 
18-20-M/01 Informační technologie  - 30 žáků 
78-42-M/01 Technické lyceum  - 30 žáků

 Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení

Matematika -  max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška Cermat) 50 bodů
Český jazyk a literatura – max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška Cermat) 50 bodů
Matematika z pololetí 8. třídy 20 bodů
Fyzika z pololetí 8. třídy 20 bodů
Matematika z pololetí 9. třídy 20 bodů
Fyzika z pololetí 9. třídy 20 bodů
Umístění na matematické, fyzikální olympiádě od krajského kola výše 10 bodů
CELKEM maximum 190 bodů 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 10 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů. Přijati nebudou žáci, kteří byli v 8. a 9. třídě ZŠ hodnoceni z chování stupněm „neuspokojivé“.

Přijímání cizinců:

Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, absolvuje ústní pohovor před komisí, která ověří znalost českého jazyka, který je nezbytný pro další vzdělávání.

Nejpozději v den nástupu do školy musí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 

 V Praze dne 7. 12 . 2020 Ing. Miroslav Žilka, CSc.

ředitel školy

Ustanovení MŠMT - vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 se může předat žákům nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
 
Přehled studijních výsledků naleznou žáci v systému Bakalář, výpis bude předán se začátkem prezenční výuky.

Online Den Otevřených Dveří (DOD) na SPŠS Betlémská, P1, 11.2.2021

 

Vážení žáci a rodiče,

zájemci o studium na SPŠS Betlémská ve školním roce 2021/2022.

Rádi bychom Vás pozvali na online DOD (dvě online DOD po sobě), který se uskuteční dne 11.2.2021 se začátky od 16:00 hod a od 17:00 hod.

V lichém týdnu od 4. 1. 2021 probíhá výuka jenom distančně, dle platného rozvrhu i s praxemi (bez prezenční výuky praxe ve škole) do odvolání.

ŘÁD DISTANČNÍ VÝUKY

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?