Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření s platností od 15.2.2021

Metodika MŠMT

 Online Den Otevřených Dveří (DOD) na SPŠS Betlémská, P1, 11. 2. 2021

 

Vážení žáci a rodiče,

zájemci o studium na SPŠS Betlémská ve školním roce 2021/2022.

Rádi bychom Vás pozvali na online DOD (dvě online DOD po sobě), který se uskuteční dne 11.2.2021 se začátky od 16:00 hod a od 17:00 hod.

Můžete se tam připojit přímo klikem na odkazy 30 minut předem pomocí klávesy SHIFT:

 

2. Termín 11.2.2021 od 17:00-17:45 hod:

Join Microsoft Teams Meeting      

Learn more about Teams                    
 
 a kliknete na -  Pokračovat v tomto prohlížeči, nebo

 

…a uvidíte nás.

Nesmíte mít spuštěný na Vašem PC MS Teams.

DO MÍSTNOSTI SE PROSÍM PŘIHLASTE S ČASOVÝM PŘEDSTIHEM, PŘIHLAŠOVÁNÍ BUDE MOŽNÉ OD 15:45 HOD., nebo od 16:45 HOD PROSÍME O DOCHVILNOST.

 

Po celou dobu online DOD mějte prosím vypnuté mikrofony a kameru. (uvedené neplatí pro vystupující/aktuální řečníky - učitele).

 

Pokud budete chtít položit dotaz, bude prostor pro několik málo dotazů (cca 3) po každém příspěvku.

 

 

Program:

-Úvodní slovo ředitele-           p. Ing. Žilka, CSc.

- jednotlivé příspěvky učitelů v pořadí ( max. 3 min):

Matematika -                     p. Mgr. Divoká,

Český jazyk a literatura –   p. Mgr. Keharová,

Cizí jazyk -                         p. Mgr. Pačesová,

Výpočetní technika - CAM/CAD - p. Ing. Matiasovits

Automatizace -                 p. Ing. Žilková,

3D technologie -              p. Ing. Kouřil,

CIV -                                 p. Asali,

Praktická výuka -              p. Kondrčík,

Kurzy -                              p. PaedDr. Liszok,

  

Předem děkujeme za vaši účast.

Nové vybavení na SPŠS Betlémská pořízené v roce 2020.

"V případě obnovení prezenční výuky jsou žáci i zaměstnanci školy povinni nosit ve vnitřních prostorách po celou dobu certifikované roušky, nebo respirátory minimálně třídy FFP2 bez výdechových filtrů řádně nasazené (i na nose). Je zakázáno nosit respirátory s výdechovými filtry, necertifikované roušky, šatky, šály, apod., jako proti epidemiologické opatření."

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?