Provozní řád školní jídelny

 

Adresa: Střední průmyslová škola strojnická

               škola hlavního města Prahy

               Školní jídelna

               Betlémská 287/4

               110 00 Praha l

Telefon: vedoucí školní jídelny:                   Kohoutová Jana - 251 092 103 (záznamník)

                                                                       email- Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

               kuchyň - hlavní kuchařka:             Steinbauerová Lenka -251 092 157

 

Provoz školní jídelny se řídí Školským zákonem MŠ č. 561/2004 Sb. ze dne 10. 11. 2004

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, Vyhláškou

č. 107/2008 Sb., o školním stravování, Vyhláškou č. 137/2004 Sb. MZ ze dne 17. 3. 2004

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní

hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, Vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech

na závodní stravování, platnými evropskými a vnitrostátními hygienickými předpisy 

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek.

Výše uvedené zákony, vyhlášky, předpisy a jejich novely jsou k dispozici u vedoucí

školní jídelny.

Výživové normy a finanční limit

Vyhláška č. 107/2008 Sb. ze dne 23. 12. 2011 o školním stravování určuje v příloze č. 1 výživové normy pro školní stravování a v příloze č. 2 finanční normy na nákup potravin. Definice školního roku od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku je důležitá pro zařazení strávníka podle data narození do výživových norem a finančních limitů. Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují 11 - 14 let a 15 a více let. Toto rozdělení dle věkových skupin ovlivní platbu za oběd a výživovou normu. Finanční norma na nákup potravin pro strávníky ve věku 15 a více let je dána v rozpětí 20,00 až 37,00 Kč.

Cena oběda ve školním roce 2020/2021 obsahuje:

Náklady na potraviny (finanční norma), platí strávník (žák a zaměstnanec školy) 35,00 Kč, náklady na provoz (věcné náklady) a náklady na mzdy ve výši 60,00 Kč hradí škola z nákladů na svoji hlavní činnost. Kalkulovaná cena oběda pro cizího strávníka je 95,00 Kč. Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den neplánované nepřítomnosti. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole nebo ve školském zařízení. Pokud si strávník neodhlásí další dotovaný oběd, nejenže mu propadne, ale musí jej doplatit do plné výše hodnoty nedotovaného oběda. Doplatek za každý neodhlášený oběd je 60,00 Kč. Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášený oběd.

Maturanti musí ukončit stravování v den vykonání maturitní zkoušky. Dále již nemají na dotovaný oběd nárok.

Zaměstnanci mají dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování nárok na dotovaný oběd pouze ve dnech, kdy jejich práce pro zaměstnavatele trvá alespoň 3 hodiny.

Odhlášení obědů

Obědy lze odhlásit den předem osobně na boxu pro objednávání stravy do 14.45 hod nebo telefonicky ráno do 7,30 hod. na telefonu (záznamník) 251092103,email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo 251092157. Odhlašujete-li obědy záznamníkem, nahlaste prosím srozumitelně své jméno, příjmení, třídu, datum od a do kdy budete nepřítomni.

Úřední (pokladní) hodiny kanceláře školní jídelny jsou pondělí, úterý, středa a čtvrtek 

od 11,45 do 14,45 hod.

Organizace stravování

Strávník se se svojí žákovskou nebo zaměstnaneckou identifikační ISIC kartou, PID lítačkou nebo čipem zakoupeným v kanceláři ŠJ, musí přihlásit u vedoucí školní jídelny, vyplnit přihlášku na stravování a seznámit se s provozním řádem školní jídelny. Po načtení karty do stravovacího systému zvolit platbu hotově nebo bankovním převodem.

Při přímé platbě si vloží na osobní účet finanční zálohu na obědy, která obvykle pokryje měsíc stravování. Dokladem o zaplacení je pokladní stvrzenka. Na konci školního roku v červnu jsou přeplatky na stravném automaticky převedeny na září dalšího školního roku. Při ukončení stravování ve školní jídelně jsou strávníkovi vyplaceny přeplatky na stravném. Ve výjimečných případech je možné vyplacení zálohy stravného do konce kalendářního roku.

Při platbě bankovním převodem se trvalým příkazem z účtu strávníka na účet školní jídelny každý měsíc posílá obvykle záloha ve výši 700,- Kč. Účet školní jídelny je 2001240064/6000, PPF banka a.s. Praha 1, variabilní symbol je číslo, které strávníkovi sdělí vedoucí jídelny. Částka za odhlášenou stravu a případné přeplatky po ukončení studia se vrací na účet plátce.

 

Po vyřízení platby v kanceláři ŠJ jde žák k objednávkovému boxu v jídelně, použije ISIC kartu a vybere si ze dvou menu oběd na další den nebo celé uvedené období dle svých potřeb. Tímto způsobem má možnost i odhlášení obědů. Na snímači sleduje i výši svého finančního konta.

Výdej obědů je v době od 11,35 do 14,45 hod.

V čase 11.35-11,50 (1. a 4. ročník)a 12,35-12,50 (2. a 3. ročník) je výdej obědů určen přednostně studentům SPŠS. Zapomene-li strávník kartu, požádá vedoucí školní jídelny o odpis z výdeje stravy a oběd je mu vydán. Při ztrátě karty si musí strávník zajistit novou. Ke stravování je nutno se přihlásit nejpozději 24hodin před započetím stravování.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.

 

Případné technické nebo hygienické závady, úraz a nevolnost hlásí strávník pedagogickému dozoru nebo vedoucí školní jídelny. Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby

(rozbité nádobí, rozlitý nápoj atd.) zajišťují pracovnice jídelny.

Úklid jídelny po skončení výdeje stravy provádí uklízečka školy.

Rozvrh pedagogického dozoru je vyvěšen na nástěnce v jídelně.

Vedoucí školní jídelny má právo výjimečně změnit jídelní lístek dle možností dodávek surovin.

V případě, že objednávka jednoho druhu jídla bude méně než 10 porcí, nevaří se a strávník dostává automaticky druh jídla, který se vaří.

Školní jídelna poskytuje dietní stravování na základě doloženého lékařského potvrzení o indikaci diety. Dietní strávníci nemají možnost výběru hl. jídla. Upraveno bude vždy jedno hl. jídlo dle rozhodnutí vedoucí ŠJ, informace v kanceláři ŠJ.

Připomínky, stížnosti a dotazy na stravování mohou strávníci projednat s vedoucí školní jídelny.

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Studenti stravující se z jiné školy, mají povinnost si nechat načepovat své karty na vstup do školy. Informace získají studenti v kanceláři ŠJ.

Informace týkající se školní jídelny mají žáci a rodiče možnost sledovat na nástěnce v přízemí školy, na nástěnce u objednávkového boxu v jídelně nebo v kanceláři školní jídelny a na stránkách školy www.betlemska.cz

 

 

1. 9. 2020

 

Vypracovala:     Kohoutová Jana                                            Ing. Miroslav Žilka, Csc.    

                               vedoucí ŠJ                                                            ředitel školy

 

 

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?

Aktuality

Uskutečněné odborné praxe oborů Informační technologie, Strojírenství a Technické lyceum

11. červen 2024

Ve školním roce  2023/24 žáci opět jako každý rok realizovali odborné praxe v renovovaných firmách oboru Informační technologie.    Realizace praxí byla od 20.5.-31.5. 2024. Žáci druhého a třetího ročníku tohoto oboru se účastnili ve firmách jako např. Česká spořitelna a.s., Policie ČR,  Allcons a.s., nebo...

Číst dál...

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

10. červen 2024

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne 13. 6. 2024 v 09,00 hodin v Betlémské kapli. Zveme všechny rodiče a příbuzné maturantů, kteří se rozloučí se středoškolskou části své hodnotné životní pouti. Zároveň zveme všechny kantory, kteří se na ní podíleli. 

Číst dál...

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ

23. květen 2024

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ (školního roku 2024/2025) SE BUDE KONAT V ÚTERÝ DNE 18. 6. 2024 V 17:30 HODIN V BUDOVĚ ŠKOLY.   RODIČE ŽÁKŮ TECHNICKÉHO LYCEA PŘINESOU S SEBOU VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU NA DRUHÝ CIZÍ JAZYK.   Přihláška na druhý cizí jazyk   Německý jazyk   Španělský jazyk

Číst dál...

Nabídka zaměstnání - odborný pracovník podpory prodeje

23. květen 2024

Firma  WEMAC   hledá  Odborného pracovníka podpory prodeje ve své firmě, která se zabývá odsáváním a filtrací v průmyslových provozech.     Odborný pracovník podpory prodejeDynamicky se rozvíjející rodinná firma se sídlem na Praze 8, která je na trhu přes 25 let a patří mezi lídry segmentu ekologických...

Číst dál...

DRUHÉ KOLO SPŠS BETLÉMSKÁ OTEVÍRÁ PRO OBOR:

21. květen 2024

DRUHÉ KOLO SPŠS BETLÉMSKÁ OTEVÍRÁ PRO OBOR:   A/ STROJÍRENSTVÍ = 9 míst B/ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE = 1 místo

Číst dál...