PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášku ke studiu vyplněnou, potvrzenou od ZŠ, potvrzenou lékařem o způsobilosti ke studiu a podepsanou uchazečem i zákonným zástupcem, lze podat do 1. 3. 2023.

 

Jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MAT proběhnou ve škole - řádný termín

  1. dubna 2023 - ti uchazeči, kteří mají naši školu na přihlášce jako 1. v pořadí
  2. dubna 2023 - ti uchazeči, kteří mají naši školu na přihlášce jako 2. v pořadí

Pokud se uchazeč účastní obou termínů, počítá se lepší výsledek.

 

Pokud se uchazeč nemůže ze závažných důvodů k jednotné přijímací zkoušce dostavit, omlouvá se do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku písemně řediteli školy. Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena -

  1. května 2023 – 1. termín
  2. května 2023 – 2. termín

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.

 

Přijatí uchazeči potvrdí nástup ke studiu odevzdáním Zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem.

Nahlédnout do spisu a vznést připomínky podle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí bude možné v sekretariátu školy.

 

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?

Aktuality

Naše škola zahájila kroužky

03. březen 2023

    Ing. Janiš Petr Řezání pomocí CNC laseru a vodního paprsku p. Vyroubal Martin Leteckomodelářský kroužek Ing. Mulenko Martin 3D tisk Mgr. Bahník Petr Historie techniky PaedDr. Liszok Vladislav Posilovna  Mgr. Marta Kabátková Cvičení z matematiky   POPIS  KROUŽKŮ   KROUŽEK 3D TISK  Kroužek 3D tisku probíhá...

Číst dál...

Provoz školy 13.3. - 17.3.2023

28. únor 2023

V době jarních prázdnin (13.3. - 17.3.2023) bude z provozních důvodů škola otevřena jen v čase 8:00 - 13:00 hod.

Číst dál...

Sekretariát - úřední hodiny 27.2. a 28.2.2023

24. únor 2023

Úřední hodiny sekretariátu se ve dnech 27.2. a 28.2 2023 z důvodu přijetí přihlášek ke studiu prodlužují do 18.00 hodin.  

Číst dál...

Plán akcí - nejbližší termíny

14. únor 2023

  3. 2023 – 17. 3. 2023 JARNÍ PRÁZDNINY 4. 2023 MATURITNÍ KOMPOZICE - ČESKÝ JAZYK 4. 2023 MATURITNÍ KOMPOZICE – ANGLICKÝ JAZYK 4. 2023  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 4. 2023  VELKÝ PÁTEK – STÁTNÍ SVÁTEK 4. 2023  VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 4. 2023  VÝUKA PED. RADA + TŘÍDNÍ SCHŮZKY 4. 2023  EXKURZNÍ DEN    13. 4. 2023     ...

Číst dál...

Školní jídelna - obědy ve dnech 6.2.- 17.2.2023

13. únor 2023

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ SE V OBDOBÍ  6.2. - 17.2. VAŘÍ POUZE OBĚD Č.1. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Číst dál...