Vyhlašuji možnost účasti  žáků  (5 členný  tým) ve školním roce  2022/2023 v soutěži E-sport Ligy mezi středními školami.
Za školu může reprezentovat pouze jeden tým. Žáci, kteří mají zájem se účastnit v této mimoškolní činnosti nechť kontaktují vyučujícího ICT pana učitele Ing. Jiřího Tomáše a to do  30. 6. 2022.
Soutěž bude probíhat ve školním roce 2022/2023 a přesný datum bude upřesněn na začátku školního roku.

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?