tisk

Aktuality

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Ředitel Střední průmyslové školy strojnické, Praha 1, Betlémská 287/4, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, druhé kolo přijímacího řízení pro obory:

23-41-M/01 Strojírenství                             počet volných míst 8

78-42-M/01 Technické lyceum                    počet volných míst 10

 

Řádně vyplněné přihlášky včetně potvrzení od lékaře je nutné doručit do sekretariátu školy nejpozději do pátku 1.června 2018. Spolu s přihláškou je nutné odevzdat výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Zveřejnění výsledků 2.kola přijímacího řízení bude v pondělí 4.června 2018 na webu školy a na veřejně přístupném místě ve škole.

Žáci budou přijati na základě kritérií pro přijetí v druhém kole  zveřejněných na webu školy.

 

V Praze dne 18.5.2018                                                           Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                            ředitel školy

Potřeby na letní sportovní kurz

 • Pevnou obuv na lezení po skalách – ne plátěné tenisky a sandály
 • Dlouhé kalhoty a bundu nebo mikinu s dlouhým rukávem na lezení - ideální jsou maskáče nebo montérky
 • Ty použijí při hře paintball doplněny o vlastní rukavice, dle potřeby
 • Teplákovou soupravu, tričko a kraťasy na sport
 • Šusťákovou bundu pro případ deště
 • Oblečení k ohni (ne nové a drahé)
 • Plavky
 • Ručník
 • Přezuvky do chatky nebo penzionu
 • Osobní věci – ponožky, spodní prádlo, věci na spaní atd.
 • Oblečení na pokoj
 • Hygienické potřeby
 • Peníze na kuličky
 • Peníze na laskominy a vlastní individuální potřeby – v penzionu je restaurace
 • Na kurzu je přísný zákaz požívání alkoholu a kouření (včetně elektronické cigarety)
 • Při porušení školního řádu si rodiče žáka vyzvednou osobně v místě konání kurzu a odvezou na vlastní náklady domů

 

Všechny věci musí být sbaleny do batohu nebo krosny.  Žádné kufry na kolečkách nebo tašky do ruky. Půjdeme 5 km lesem. Kytara a jiné malé hudební nástroje vítány.

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro šk. rok 2018-2019

Oznámení výsledků přijímacího řízení do 1.ročníku pro školní rok 2018/2019 do oborů:

Příspěvková organizace Střední průmyslová škola strojnická, škola hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město, zastoupená ředitelem, rozhodla podle ustanovení §165 odst. 2 písm. f) zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením §59 a násl. A §183 téhož zákona a dále v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, takto:

Ke vzdělávání v SPŠ strojnická, škola hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město jsou od 1.9.2018  do 1. ročníku v uvedených oborech přijati uchazeči, kteří splnili kritéria a umístili se v celkovém pořadí do určeného místa. Pořadí uchazečů je uvedeno v přiložených dokumentech. Rozhodnutí o přijetí se již poštou nezasílají. Lze si je vyzvednout v sekretariátu školy.

Poučení:

 Uchazeči přijatí ke studiu, (resp. zákonní zástupci nezletilých uchazečů) potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v SPŠ strojnická, škola hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, prostřednictvím sekretariátu školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků tj. do 17.5.2018. Neodevzdáním zápisového lístku v této lhůtě zanikají účinky rozhodnutí o přijetí. (§60a odst. 6 a 7 zákona 561/04 Sb. v platném znění)

Poučení o odvolání:

Proti rozhodnutí o přijetí je možné se odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace SPŠ strojnická, škola hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město a rozhoduje o něm Magistrát hl. města Prahy.

Podmínkou zahájení vzdělávání na střední škole je ukončení povinné školní docházky, což je třeba první den školní docházky (3.9.2018) doložit předložením závěrečného vysvědčení 9. ročníku.

 

Rozhodnutí o nepřijetí byla odeslána poštou dne 2.5.2018

Poučení o odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace SPŠ strojnická, škola hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město a rozhoduje o něm Magistrát hl. města Prahy.

 

Zveřejněno v Praze 2.5.2018                                                                                  Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                                                    ředitel školy

Volby do školské rady

Ve středu 18. 4. 2018 se od 9:00 do 16:00 budou v knihovně konat doplňovací volby do Školské rady.

Volit mohou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volí se dva zástupci.

 Kandidáti jsou:

1)         David Koudelka – žák 3.A,

2)         Jaroslava Šmídová – zákonný zástupce žáka ze třídy 1.B,

3)         Zuzana Kuchařová – zákonný zástupce žáka ze třídy 1.C,

4)         Klára Kabátová – zákonný zástupce žáka ze třídy 2.L.

Aktuality

Letní sportovní kurz Milovy 2018, 25.červen 2018
V květnu 2018 se žáci 1. ročníků zúčastnili letního sportovního kurzu na...
Předávání maturitních vysvědčení třídy 4.I 2018, 07.červen 2018 Předávání vysvědčení žákům 4. I dne 1.6.2018
Výsledky 2. kola přijímacího řízení, 04.červen 2018
Oznámení výsledků 2. kola přijímacího řízení Výsledky 2. kola pro obor...
Sollertia 2018, 29.květen 2018 Škola se zúčastnila 14.5.2018 soutěže Sollertia. Fotogalerie Video

Copyright © 2018 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist