tisk

Aktuality

Vyhodnocení lyžařských výcvikových kurzů 2019

Vyhodnocení lyžařských výcvikových kurzů

19. – 28. ledna 2019

     Lyžařské výcvikové kurzy (dále jen LVK) byly v letošním roce díky velkému zájmu z řad druhých ročníků organizovány dva po sobě jdoucí. Kurzů se zúčastnilo celkem 105 chlapců a 2 dívky.  Kurzy byl opět organizovány ve spolupráci s cestovní kanceláři CK2, která přebírala veškerá rizika spojené s cestou a pobytem. Všichni účastnici byli pojištění u této cestovky.  Byla opět vybrána lyžařská oblast u města Lienz se středisky Hochstein a Zettersfeld, kterou jsme měli možnost vyzkoušet v minulých letech.  Z Prahy jsme v prvním případě odjížděli autobusem 19. ledna 2019 v pozdních  večerních  hodinách  do cílového města Lienz, kde jsme se v ranních hodinách přesunuli do penzionu ve výšce 1 800 metrů, přímo na sjezdovce Zettersfeld, ubytovali a vyrazili na první výcvikový den. Po rozdělení do družstev jsme začali s výcvikem na sluncem zalité upravené sjezdovce. Mezi účastníky byli pouze tři studenti, kteří nikdy nestáli na lyžích nebo na prkně. Výcvik probíhal  na krásných sjezdovkách od 9,00 hod. do 16,15 hod. Nikde žádné fronty. V areálu, který skýtá 40 km sjezdovek, jsme si užili lyžování a legraci. Jídlo jsme měli zabezpečeno v 30 metrů vzdálené restauraci. Po ukončení provozu lanovek jsme měli osobní volno k odpočinku, procházkám v okolí areálu a neformálním setkáním. Po večeři probíhaly filmové večery. Na každý den byla určena služba, která zabezpečovala bezproblémový průběh noci. Všichni studenti zvládli veškerou didaktickou přípravu a následné testování kvality pohybových dovedností nás přesvědčilo o správnosti postupu. Na závěr výcviku proběhl závod na připravené slalomové trati v blízkosti chaty. Nejlepší z řad snowboardistů a lyžařů byli odměněni dresy a sladkostmi. Domů odjížděla první skupina  ve středu 23. ledna 2019 ihned po uzavření sjezdovek v 16,15 hodin. Do Prahy dorazili 24. ledna 2019 kolem 2.00 hodiny. Druhý kurz odjížděl z Prahy autobusem 22. ledna 2019 v pozdních  večerních  hodinách  do cílového města Lienz, kde dorazili  v ranních hodinách stejně jako první skupina. Průběh byl stejný jako u prvního kurzu. Návrat se uskutečnil           27. ledna 2019 ihned po obědě.  Do Prahy jsme dojeli před půlnoci. LVK splnilo veškeré cíle a bylo přínosem pro sportovní výkonnost a vytvoření kolektivu. Nikdo se vážně nezranil.   

 

                                                                         Vedoucí LVK:  PaedDr. Vladislav Liszok

 

 

Angličtinář roku – Best in English

Angličtinář roku – Best in English

Již potřetí v pořadí jsme se v pátek 30. 11. 2018 zúčastnili soutěže Angličtinář roku - Best in English. 20 studentů naší školy, kteří se do soutěže zapojili, řešilo 60 minut trvající online test. Test byl zaměřen především na jazykovou kompetenci a poslechové dovednosti.

Letošního kola soutěže 2018 se zúčastnilo 922 středních škol a 21110 studentů ze 30 států. V České republice se zúčastnilo celkem 341 škol a 8437 studentů. Těší nás úspěch studentů naší školy, která zaujímá 118 místo v České republice a 325 celosvětově. Od organizátorů jsme obdrželi poděkování a certifikát.

Soutěž v anglickém jazyce

Naše škola byla jako každoročně pozvána k účasti v Soutěži v anglickém jazyce, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Komise CIJ zorganizovala školní kolo soutěže ve středu dne 16. 1. 2019. Soutěž spočívala v řešení poslechového testu a konverzaci na vylosované téma. Vítězem se stal Jakub Janov ze třídy 2.L. Bude školu reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční v březnu 2019.

Za PKCJ                                                                                            PhDR. Irena Pačesová

 

Výuka fyziky

Představujeme fotografie některých pokusů a výuky předmětu fyzika.

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání z dotací "Šablony"

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů. Do tohoto programu se z předmětové komise Praxe zapojili M. Brabec, B. Jahoda a V. Krontorád. M. Brabec si vybral III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů ve firmě Mikrotechna Praha. Taktéž si vybral III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ z firmy Latecoere Tato výuka bude realizována v březnu a v dubnu 2019. Kolega B. Jahoda začal v roce 2019 navštěvovat firmu Pragometal  v rámci programu III/2.8 Stáž pedagogů u zaměstnavatelů. Zde se seznámil s obsluhou laseru.V. Krontorád již absolvoval v prosinci 2017 až v květnu 2018 program III/2.8 Stáž pedagogů u zaměstnavatelů ve firmě Kašpar a synové a program III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ taktéž z firmy Kašpar a synové.

      Vítězslav Krontorád, vedoucí školních dílen

Polytechnická výchova

Učitelé předmětu  Praxe dne 23. 11 .2018 zajišťovali polytechnickou výuku pro ZŠ Kamenice nad Lipou. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin. První skupina pracovala v ruční dílně na výrobě plechového lístku, druhá skupina vyráběla v truhlárně dřevěnou hrací kostku, třetí skupina programovala šachovou figurku na CNC soustruhu a čtvrtá skupina vyráběla hrací kostku z hliníkového polotovaru. V jednotlivých skupinách se žáci seznámili s výkresem a různými nástroji a materiály. Vyzkoušeli si řezání, pilování, vrtání, broušení a lepení. Velký důraz kladli učitelé na dodržování bezpečnostních předpisů při práci.

 

 

Petr Nevšímal

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist