tisk

Aktuality

Vzdělávání z dotací "Šablony"

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů. Do tohoto programu se z předmětové komise Praxe zapojili M. Brabec, B. Jahoda a V. Krontorád. M. Brabec si vybral III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů ve firmě Mikrotechna Praha. Taktéž si vybral III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ z firmy Latecoere Tato výuka bude realizována v březnu a v dubnu 2019. Kolega B. Jahoda začal v roce 2019 navštěvovat firmu Pragometal  v rámci programu III/2.8 Stáž pedagogů u zaměstnavatelů. Zde se seznámil s obsluhou laseru.V. Krontorád již absolvoval v prosinci 2017 až v květnu 2018 program III/2.8 Stáž pedagogů u zaměstnavatelů ve firmě Kašpar a synové a program III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ taktéž z firmy Kašpar a synové.

      Vítězslav Krontorád, vedoucí školních dílen

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist