tisk

Aktuality

Kritéria pro přijetí v 2.kole

Kritéria pro přijetí v 2.kole  přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro obory:

23-41-M/01 Strojírenství

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek (váha 60%) a výsledků předchozího studia za poslední tři klasifikační období. Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

Pro školní rok 2018/19 může být přijato v 2.kole na obory:

23-41-M/01 Strojírenství                                - 8 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum                      - 10 žáků

Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení  (maximálně lze získat 500 bodů)

Matematika                         max 50 bodů z testu x 3 maximální počet bodů do přijímacího řízení    max 150 bodů

Český jazyk a literatura       max 50 bodů z testu x 3 maximální počet bodů do přijímacího řízení   max 150 bodů

Průměr z pol. 8.třídy                                                                                                              max 20 bodů

Průměr z konce 8.třídy                                                                                                           max 20 bodů

Průměr z pol. 9.třídy                                                                                                               max 20 bodů

Matematika z pol. 8.třídy                                                                                                         max 20 bodů

Matematika z konce. 8.třídy                                                                                                     max 20 bodů

Matematika z pol. 9.třídy                                                                                                         max 20 bodů

Fyzika z pol. 8.třídy                                                                                                                 max 20 bodů

Fyzika z konce. 8.třídy                                                                                                             max 20 bodů

Fyzika z pol. 9.třídy                                                                                                                 max 20 bodů

Prokázané poruchy učení (dyslexie, dysortografie,…)                                                                   max 10 bodů

Umístění na matematické, nebo fyzikální olympiádě od krajského kola výš                                      max 10 bodů

CELKEM                                                                                                                                                               max 500 bodů

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 15 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů. Minimální celkový počet je stanoven na 100 bodů pro všechny maturitní obory.

Přijímání cizinců:

Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole může zažádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, nezbytné pro vzdělávání, se u těchto osob ověří pohovorem před komisí. Nejpozději v den nástupu na školu musí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 

V Praze 18.5.2018                                                                                                            Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                                                         ředitel školy                                              

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist