tisk

Přijímací řízení 2020/2021

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro obory:

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek (váha 60%) a výsledků předchozího studia za poslední dvě klasifikační období. Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru pro školní rok 2020/2021.

23-41-M/01 Strojírenství                              - 90 žáků

18-20-M/01 Informační technologie            - 30 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum                     - 30 žáků

Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení

Matematika -  max. 50 bodů z testu                                                                       50 bodů

Český jazyk a literatura – max. 50 bodů z testu                                                 50 bodů

Matematika z konce 8. třídy                                                                                    20 bodů

Matematika z pololetí 9. třídy                                                                                20 bodů

Fyzika z konce 8. třídy                                                                                             20 bodů

Fyzika z pololetí 9. třídy                                                                                         20 bodů

Umístění na matematické, fyzikální olympiádě od krajského kola výše                       10 bodů

CELKEM maximum                                                                                               190 bodů
 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 10 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů. Přijati nebudou žáci, kteří byli v 8. a 9. třídě ZŠ hodnoceni z chování stupněm „neuspokojivé“.

Přijímání cizinců:

Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, může zažádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, nezbytné pro vzdělávání, se u těchto osob ověří pohovorem před komisí. Nejpozději v den nástupu na školu musí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 V Praze dne 17. 1. 2020                                                              Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                    ředitel školy

Aktuality

Vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021, 21.leden 2021
Ustanovení MŠMT - vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 se může...
Přípravné kurzy - dny a časy, 15.leden 2021   Přípravné kurzy rozdělení. pdf Přípravné kurzy rozdělení. doc  
Závazná přihláška na přípravné kurzy, 08.leden 2021
Závazná přihláška na přípravné kurzy DOC. Závazná přihláška na přípravné...
Online DOD dne 11.2.2021, 05.leden 2021
Online Den Otevřených Dveří (DOD) na SPŠS Betlémská, P1, 11.2.2021   Vážení...

Copyright © 2021 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist