Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro maturitní obory:

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek a výsledků předchozího studia za dvě klasifikační období. Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru pro školní rok 2021/2022. 

23-41-M/01 Strojírenství - 90 žáků 
18-20-M/01 Informační technologie  - 30 žáků 
78-42-M/01 Technické lyceum  - 30 žáků

 Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení

Matematika -  max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška Cermat) 50 bodů
Český jazyk a literatura – max. 50 bodů z testu (přijímací zkouška Cermat) 50 bodů
Matematika z pololetí 8. třídy 20 bodů
Fyzika z pololetí 8. třídy 20 bodů
Matematika z pololetí 9. třídy 20 bodů
Fyzika z pololetí 9. třídy 20 bodů
Umístění na matematické, fyzikální olympiádě od krajského kola výše 10 bodů
CELKEM maximum 190 bodů 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 10 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů. Přijati nebudou žáci, kteří byli v 8. a 9. třídě ZŠ hodnoceni z chování stupněm „neuspokojivé“.

Přijímání cizinců:

Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, absolvuje ústní pohovor před komisí, která ověří znalost českého jazyka, který je nezbytný pro další vzdělávání.

Nejpozději v den nástupu do školy musí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 

 V Praze dne 7. 12 . 2020 Ing. Miroslav Žilka, CSc.

ředitel školy

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?