tisk

Výroční zpráva informace 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPŠS Betlémská

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím

za rok 2014

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o

odmítnutí žádosti – 0;

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0;

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci

přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí

žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný

subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a

povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení – 0;

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění

nezbytnosti poskytnutí výhradní licence – 0;

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a

stručný popis způsobu jejich vyřízení – 0;

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – 0.

 

Praha 19. května 2015                   Ing. Miroslav Žilka, CSc.

Aktuality

Výsledky 1. termínu přijímacích zkoušek nanečisto, 18.leden 2018 Zde naleznete výsledky 1. kola přijímacích zkoušek nanečisto.
Přijímací zkoušky nanečisto 2, 16.leden 2018
Dne 30.1.2018 proběhnou v budově školy přijímací zkoušky nanečisto: 14:45 hod. -...
Lyžařský kurz 2. turnus, 05.leden 2018
Destinace Seznam účastníků Pokyny Potvrzení o bezinfekčnosti Prohlášení o...
Lyžařský kurz 1. turnus, 05.leden 2018
Destinace Seznam účastníků Pokyny Potvrzení o bezinfekčnosti Prohlášení o...

Copyright © 2018 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist