tisk

Kriteria pro přijetí

Kritérium pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro obory:

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek (váha 60%) a výsledků předchozího studia za poslední tři klasifikační období. Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru. Pokud jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, přiloží uchazeč doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Pro školní rok 2018/19 bude přijato na obory:

23-41-M/01 Strojírenství                              - 90 žáků

18-20-M/01 Informační technologie            - 30 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum                     - 30 žáků

 

Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení  (maximálně lze získat 500 bodů)

Matematika -  max 50 bodů z testu x 3 maximální počet bodů do přijímacího řízení - max 150 bodů

Český jazyk a literatura - max 50 bodů z testu x 3 maximální počet bodů do přijímacího řízení - max 150 bodů

Průměr z pol. 8.třídy                                                                                                

Průměr z konce 8.třídy                                                                                            

Průměr z pol. 9.třídy                                                                                                

Matematika z pol. 8.třídy                                                                                        

Matematika z konce. 8.třídy                                                                                   

Matematika z pol. 9.třídy                                                                                        

Fyzika z pol. 8.třídy                                                                                                  

Fyzika z konce. 8.třídy                                                                                              

Fyzika z pol. 9.třídy                                                                                                  

Prokázané poruchy učení (dyslexie, dysortografie,…)                                                         

Umístění na matematické, nebo fyzikální olympiádě od krajského kola výš

CELKEM                                                                                                                      

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 10 bodů

max 10 bodů

max 500 bodů

 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 15 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů. Minimální celkový počet je stanoven na 100 bodů pro všechny maturitní obory.

Přijímání cizinců:

Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole může zažádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, nezbytné pro vzdělávání, se u těchto osob ověří pohovorem před komisí. Nejpozději v den nástupu na školu musí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 21.12.2017                                                              Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                    ředitel školy

 

Aktuality

Letní sportovní kurz Milovy 2018, 25.červen 2018
V květnu 2018 se žáci 1. ročníků zúčastnili letního sportovního kurzu na...
Předávání maturitních vysvědčení třídy 4.I 2018, 07.červen 2018 Předávání vysvědčení žákům 4. I dne 1.6.2018
Výsledky 2. kola přijímacího řízení, 04.červen 2018
Oznámení výsledků 2. kola přijímacího řízení Výsledky 2. kola pro obor...
Sollertia 2018, 29.květen 2018 Škola se zúčastnila 14.5.2018 soutěže Sollertia. Fotogalerie Video

Copyright © 2018 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist