tisk

Kriteria pro přijetí

Kritérium pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/19 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro obory:

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek (váha 60%) a výsledků předchozího studia za poslední tři klasifikační období. Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru. Pokud jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, přiloží uchazeč doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Pro školní rok 2018/19 bude přijato na obory:

23-41-M/01 Strojírenství                              - 90 žáků

18-20-M/01 Informační technologie            - 30 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum                     - 30 žáků

 

Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení  (maximálně lze získat 500 bodů)

Matematika -  max 50 bodů z testu x 3 maximální počet bodů do přijímacího řízení - max 150 bodů

Český jazyk a literatura - max 50 bodů z testu x 3 maximální počet bodů do přijímacího řízení - max 150 bodů

Průměr z pol. 8.třídy                                                                                                

Průměr z konce 8.třídy                                                                                            

Průměr z pol. 9.třídy                                                                                                

Matematika z pol. 8.třídy                                                                                        

Matematika z konce. 8.třídy                                                                                   

Matematika z pol. 9.třídy                                                                                        

Fyzika z pol. 8.třídy                                                                                                  

Fyzika z konce. 8.třídy                                                                                              

Fyzika z pol. 9.třídy                                                                                                  

Prokázané poruchy učení (dyslexie, dysortografie,…)                                                         

Umístění na matematické, nebo fyzikální olympiádě od krajského kola výš

CELKEM                                                                                                                      

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 20 bodů

max 10 bodů

max 10 bodů

max 500 bodů

 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 15 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů. Minimální celkový počet je stanoven na 100 bodů pro všechny maturitní obory.

Přijímání cizinců:

Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole může zažádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, nezbytné pro vzdělávání, se u těchto osob ověří pohovorem před komisí. Nejpozději v den nástupu na školu musí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 21.12.2017                                                              Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                    ředitel školy

 

Aktuality

Volby do školské rady, 15.duben 2018
Ve středu 18. 4. 2018 se od 9:00 do 16:00 budou v knihovně konat doplňovací volby do...
Informace o letním sportovním kurzu konaného ve dnech od 28. května do 1. června 2018 , 01.březen 2018
Informace o letním sportovním kurzu konaného ve dnech od 28. května do 1. června...
Vyhodnocení lyžařského výcvikového kurzu 21. – 30. ledna 2018, 01.březen 2018
     Lyžařské výcvikové kurzy (dále jen LVK) byly v letošním roce díky...
Přípravný kurz 7.3.2018, 01.březen 2018
Přípravný kurz z ČJL u Mgr. Tellerové bude ve středu 7. 3. 2018  od 16.10 do 17,40...

Copyright © 2018 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist